Over de Privacy Coöperatie

De Privacy Coöperatie is het netwerk voor de Privacy Professional

De Privacy Coöperatie is begin 2016 opgericht door Peter Tak en Arnoud Punt met als doel om zelfstandige professionals  op het gebied van privacy samen te brengen.

Peter Tak biedt vanuit zijn bedrijf, PTA Security, hulp en advies bij informatiebeveiliging en privacy vragen in organisaties, bijvoorbeeld door het testen van systemen op beveiligingslekken, het opstellen en/of updaten van beveiligingsbeleid of het uitvoeren van audits en Privacy Impact Assessments. Ook vervult hij voor organisaties de rol van Security of Privacy Officer.

Arnoud Punt is IT-jurist en biedt vanuit zijn eigen bedrijf Aecius juridische ondersteuning aan ondernemers. Zo stelt hij o.a. contracten, Algemene Voorwaarden en Privacy Statements op. Ook voert hij legal scans uit bij bedrijven en geeft daarbij advies aan het bedrijf over te ondernemen stappen om juridisch "gezond" te worden.
Door kennis uit te wisselen, gezamenlijk te werken aan standaarden en methoden en scholing biedt de Privacy Coöperatie een plek aan voor professionals om te blijven werken aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Daarnaast biedt de Coöperatie de mogelijkheid om grotere opdrachten uit te voeren, zowel samen met andere professionals als zelfstandig.  
Ook biedt de Coöperatie op het gebied van bedrijfsvoering ondersteuning. Zo kan er gezamenlijke marketing gedaan worden en kunnen collega leden van de Coöperatie voor continuïteit zorgen bij vakantie/ ziekte.

Heeft u interesse gekregen om lid te worden van de Privacy Coöperatie? Neem contact op met ons om een afspraak te maken.