Kennis delen

Werken als zelfstandige Privacy Professional met de voordelen van collega's

KENNISDELING
Door middel van online informatie-uitwisseling en bijeenkomsten wordt contact tussen de leden gefaciliteerd. Het onderlinge contact zorgt voor nieuwe ideeën en stimuleert ondernemerschap. Tijdens meet-ups worden kennis en ervaring uitgewisseld, workshops gehouden en ontwikkelingen binnen de coöperatie en het privacy werkveld besproken.
MARKETING & ACQUISITIE
Grotere opdrachten en meer werk De Privacy Coöperatie doet acquisitie voor haar leden door inzet van de websites en merknaam. Door samen te werken kunnen leden opdrachten aannemen die ze anders alleen niet zouden kunnen uitvoeren. Daarnaast biedt De Privacy Coöperatie op deze manier continuïteit aan haar opdrachtgevers. Ook wisselen leden onderling werk uit.
Stagiairs
Als ZZP’er is het vaak niet mogelijk gebruik te maken van stagairs. De Privacy Coöperatie kan door de omvang wel gebruik maken van stagiairs. Leden kunnen deze stagiairs in overleg met het bestuur inzetten voor hun project. Een stagiair brengt bovendien nieuwe perspectieven op en ideeën over zakelijke kwesties met zich mee. Zo kunnen leden profiteren van extra denk- en slagkracht, en de stagiairs van een veelzijdige, interessante stage.