Overzicht lidmaatschap

Diensten Kosten
Gezamelijk acquisitie Lidmaatschap €25 p/m
Verhogen omzet
Achtervang bij ziekte/vakantie
Delen van kennis en vaardigheden
Gebruik methoden en documentatie
Gebruik van ondersteunende software
Vermelding op website
Gebruik van stagiairs via de Coöperatie
Deelname aan bijeenkomsten
Winstdeling naar rato van bijdrage in Coöperatie
Aanvragen